top of page
Historie plemene

"Stejně jako je tomu u spousty jiných plemen psů, je vznik plemene šiperky, přezdívané „lodník“ nebo „malý černý ďáblík“, tajuplný a ve velké míře zahalen stínem tajemství minulosti. Přesto lze vypátrat historické okolnosti vztahující se k názvu a původu plemene. Na druhé straně se dochovaly historky o sekání ocásku, které ovšem spíše patří folklóru obklopující dané plemeno.

DISKUZE O NÁZVU PLEMENE

Nejprve si vysvětlíme, co se skrývá pod názvem plemene „šiperka“ (vyslovováno skip-er-kay). Název tohoto plemene byl vždy předmětem diskuzí. Název plemene pochází z vlámštiny. Je odvozen z místních dialektů stejně jako z úředního jazyka severní Belgie neboli „Flander“, vlámského regionu, který se nachází v severní provincii Belgie. Zavádějící ovšem může být označení „vlámština“. Nejedná se totiž o samostatný jazyk. Ve skutečnosti se jedná o holandštinu jakožto oficiální jazyk severní provincie Belgie, shodný s úředním jazykem užívaným v Nizozemí.

Obecně se pro vlámštinu (v severní Belgii) a holandštinu (v Nizozemí) užívá označení „nizozemština“. Vzhledem k matoucímu označení holandštiny a vlámštiny se lze v některých publikacích a článcích setkat s názorem, že šiperka je původem holandské plemeno, což ale není v žádném případě pravda.

Význam holandského výrazu schip je „loď“. Výraz Schipper lze přeložit jako „lodník“, „kapitán“ nebo „námořník“. Výraz Schipperke tedy znamená „malý kapitán“ či „malý lodník“, protože ve vlámštině tvoří přípona „-ke“ zdrobnělinu. Některé autority nicméně rozporují překlad výrazu šiperka jako „malý lodník“. Obecně se spíše přiklánějí k teorii, že šiperka znamená „malý ovčák“ či „ovčáček“. Tuto teorii potvrzuje fakt, že výraz schipper v dialektu užívaným ve městě Leuven (Louvain ve francouzštině) a v Bruselu znamená scheper, což se překládá jako „ovčák“. Tuto interpretaci překladu vždy zastával Felix Verbanck z Gentu, uznávaný znalec a pravděpodobně největší odborník na chov šiperek. Jméno plemene tedy z etymologického hlediska s největší pravděpodobností odpovídá výrazu pocházejícím z vlámského dialektu a to „malý ovčák“ či „ovčáček“.

 

PŮVOD PLEMENE

Třebaže původ plemene šiperky není zcela znám, někteří autoři se domnívají, že plemeno vzniklo z plemen náležejících do skupiny špiců. Jedná se o skupinu psích plemen, která se vyznačuje podobnými fyzickými vlastnostmi, jako je k nosu se zužující tlama, malé vztyčené uši, liščí výraz hlavy a zatočený, obvykle bohatě osrstěný ocas. Nejmenším představitelem ze skupiny špiců je pomeranian, který je v Evropě znám jako miniaturní nebo trpasličí německý špic.

Možnost, že by šiperka pocházela z pomeraniana, byla prozkoumána, ale většina znalců tuto teorii vyvrátila. Pomeranian a šiperka si jsou podobní. Patrně nejvíce se podobají díky zatočenému ocasu šiperky, pokud není useknutý, který je zpravidla nesen nad úrovní hřbetu. Jako hlavní argument proti tvrzení, že původ šiperky lze odvodit od plemene pomeranian, svědčí fakt, že šiperka již existovala a byla známá v Belgii ve chvíli, kdy se plemeno pomeranian teprve objevilo. Většina znalců plemen psů se dále shoduje v názoru, že povahové vlastnosti obou plemen se zcela liší. Ačkoli nelze původ šiperky odvodit od plemene pomeranian, nelze ovšem ani zcela vyloučit, že někdy v minulosti nedošlo ke křížení s pomeraniany, zvláště tehdy, spatříme-li šiperku s neuseknutým ocasem, zatočeným nad úrovní hřbetu.

Nyní je třeba vysvětlit, proč se šiperce v Belgii rovněž říká „Spits“ či „Spitske“. Znovu se vraťme k lingvistickému vysvětlení pojmu. Holandský výraz spits lze přeložit jako „špičatý“ nebo „kuželovitý“. Výraz „Spitz“ tedy vystihuje vztyčené špičaté uši, „směřující vzhůru“ a rovněž k nosu se zužující tlamu.

Doplňujícím argumentem je, že v Belgii se malá plemena špiců ve vlámštině nazývala „Keesje“ (malý vlčí špic) a ve francouzštině „Loulou“.

Pro úplnost je třeba dále objasnit, proč se šiperka příznačně označuje jako „malý černý ďáblík“. Většina odborníků se shoduje, že nejstarší zmínky o plemeni pocházejí z 15. století. Mnich pocházející z Bruselu jménem Václav věřil, že do těla „malého, černého, bezocasého“ psa se vtělil sám ďábel. Od té doby se plemeno začalo označovat výše uvedeným přízviskem, nicméně chovatelé rádi užívají toto označení jako zdůraznění uličnické povahy šiperky.

LOVAŇAR

Podle Charlese Huga lze nalézt důkazy o tom, že v provincii Vlámského Brabantu existoval černý, středně velký ovčácký pes s liščím (vlčím) výrazem hlavy, který byl znám pod pojmem Lovaňar (ve vlámštině „Leuvenaar“, což lze přeložit jako „obyvatel města Lovaň“). Tento pes vážil mezi 10 až 12,5 kg (v přepočtu 22 až 26,5 libry) a již vyhynul. Ve své době byl poměrně oblíbený a byl využíván farmáři jako hlídač stád, při pasení stád a při plnění mnoha jiných úkolů. Protože bylo pracujícím lidem z této oblasti pod nadvládou francouzské armády zakázáno vlastnit velké psy, uvítali lidé zcela logicky možnost vlastnit tohoto malého ovčáckého psa. Lovaňaři se používali pro různé úkoly: menší varianta psa se využívala při lovu krys a jako hlídací psi hospodářství a drůbeže, větší varianta psa se využívala při pasení stád a jako hlídací pes hospodářských zvířat. Od menší varianty ovčáckého psa se odvozuje původ šiperky, naopak od větší varianty ovčáckého psa se odvozuje původ belgického ovčáka.

NENÍ TO TERIÉR

Dříve se někteří historici plemen psů domnívali, že původ šiperky pochází z plemene pomeranian (taktéž nazývaný německý trpasličí špic) a psa typu malého teriéra. Třebaže má šiperka vynikající lovecké schopnosti, nemá v současné době teorie, že by měl na původ šiperky jako předek vliv nějaký teriér, velkou váhu.

Z tohoto vývoje vyplývá, že šiperka je zmenšenina původního černého belgického ovčáka, který se ve své zemi původu nazývá Groenendael.

Teorie, díky které se vývoj šiperky odvozuje od původního ovčáckého psa lovaňara, taktéž odpovídá překladu názvu plemene šiperky jako „malý ovčák“ či „ovčáček“. Fakt, že se šiperce díky její zužující se tlamě a/nebo uším také říkalo „Spits“ nebo „Spitske“ neboli špic, nás ovšem neznejistí, že by byl původ šiperky odvozen od plemen špiců. V průběhu let bylo plemeno označováno spousty různými názvy, jako např. „Moorke“, což znamená „malé černé zvíře“."

Zdroj: POLLET, ROBERT DR. Schipperke. A COMPREHENSIVE GUIDE TO OWNING AND CARING FOR YOUR DOG. Allenhurst : Kennel Club Books, 2005. s. 8-25/155. ISBN 1-59378-281-0. Překlad Tereza Vlachovská

Protože v češtině zatím nevyšla žádná publikace představující portrét plemene šiperky, rozhodla jsem se začít překládat výše uvedenou publikaci. Pro vydání knihy je ovšem třeba nalézt sponzora za účelem zaplacení licence americkému nakladatelství a vydání výtisků. V případě jakéhokoli zájmu mě neváhejte kontaktovat :-)

bottom of page